De 5 beloftes Snelle offerte
Ons zonnestroom systeem Uw investering Onze partners Onze klanten U heeft interesse Icarus Sun Zakelijk Over Icarus Sun Contact met Icarus Sun

ICARUS SUN VOOR ZAKELIJKE KLANTEN

Bent u een zakelijk grootverbruiker (aansluiting groter dan 3 x 80A)?
U komt dan in aanmerking voor de subsidieregeling Stimulering Duurzame Energieregeling (SDE+). Icarus Sun kan de subsidie-aanvraag voor u regelen.
Neem hiervoor contact met ons op.


Bent u een zakelijk kleinverbruiker (aansluiting kleiner dan 3 x 80A)?
Dan zijn er een aantal interessante regelingen waar u gebruik van kunt maken. U kunt naast de afschrijvingen een deel van het investeringsbedrag van de winst aftrekken, de zogenoemde investeringsaftrek.
Deze aftrek kan in de vorm van een kleinschaligheidsinvesteringsaftrek, een energie-investeringsaftrek en een milieu-investeringsaftrek.
Neem hiervoor contact met ons op.


Wilt u als bedrijf niet zelf investeren, maar wel duurzame stroom produceren zonder dat u meer betaalt? Neem dan contact met ons op om de mogelijkheden voor een lease-constructie te bespreken.
Neem hiervoor contact met ons op.

Kleinschaligheidsinvesteringaftrek (KIA)
De KIA is bedoeld om investeringen van een beperkte omvang te bevorderen.
Als u investeert in bedrijfsmiddelen, dan kunt u in aanmerking komen voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek.

Lees meer over de KIA op de website van de Belastingdienst-KIA.

Energie Investeringsaftrek (EIA)
Via de Energie Investeringsaftrek (EIA) kunt u fiscaal voordelig investeren in energiezuinige technieken en duurzame energie. 41,5% van de investeringskosten zijn aftrekbaar van de fiscale winst, bovenop de gebruikelijke afschrijving.
Vraag EIA op tijd aan: binnen drie maanden na het geven van de opdracht (schriftelijk dan wel mondeling).

Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland-EAI, lees de brochure Energie-investeringsaftrek EIA: Energielijst 2015 of bezoek de website van de Belastingdienst-EIA.

Milieu-investeringsaftrek (MIA)
Investeert u in bedrijfsmiddelen die zijn aangewezen op de Milieulijst 2015, dan biedt de MIA u de mogelijkheid de fiscale winst te verlagen. U kunt tot 36 procent van het investeringsbedrag in mindering brengen op de fiscale winst. Het percentage van de aftrek is afhankelijk van de milieueffecten en de gangbaarheid van het bedrijfsmiddel.

Voor meer informatie, bezoek de website van de Belastingdienst-MIA en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland-MIA.

Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL)
Met de VAMIL kunt u een investering op een willekeurig moment afschrijven. Voor investeringen vanaf 2011 is de willekeurige afschrijving beperkt tot 75%. Door sneller af te schrijven vermindert de fiscale winst en betaalt u minder belasting in dat jaar.

Voor meer informatie, bezoek de website van de Belastingdienst-VAMIL en de Rijksdienst voor ondernemend Nederland-VAMIL.

Combinatie MIA en VAMIL
De MIA en VAMIL zijn twee verschillende regelingen maar worden vaak gecombineerd. Beide regelingen maken gebruik van een gezamenlijke lijst waarop alle bedrijfsmiddelen staan, die in aanmerking komen voor MIA en VAMIL.

Meer informatie? Lees de brochure MIA / Vamil 2015, Brochure en Milieulijst.

Algemene Voorwaarden

LinkedIn Icarus Sun Facebook Icarus Sun

info@icarussun.nl
035 20 33 050